Reviews

The book is a how-to, “get serious about survival” guide, laying out a “global governance structure” and providing us with several strategies to try to get there.

- Publishers Weekly Review

Read the full review

Praise for the book

"The Occupy World Street initiative has the potential to unite hundreds of NGOs and millions of ordinary citizens in the streets behind a single simple proposal that could change the current dysfunctional game."

- Hazel Henderson, author of Ethical Markets: Growing the Green Economy

Quotes from the Book

The logic behind this exploitative foreign-aid model is impeccable from the Industrial countries’ point of view—they do not want to develop competitors.

Vejen til en bæredygtig verdensorden

Det bliver efterhånden tydeligt for flere og flere, at menneskeheden står
over for sin værste krise nogensinde. Det er ikke sikkert at vi overlever i
denne omgang. Risikoen er en irreversibel global opvarmning, der ikke
kan standses når vi når forbi et kritisk og ukendt niveau af kumulative
kuldioxid (CO2) emissioner fra vores højt industrialiserede samfund.
Men hvorfor sker der ikke noget seriøst for at løse problemet? Paradokset
kan opsummeres i: De der kan, vil ikke, og de der vil, kan ikke.

Læs resten artiklen "Vejen til en bæredygtig verdensorden" af Ross Jackson udgivet i "Futuriblerne" s. 32-39, Januar 2016, Årgang 44. nr. 1-2 • Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning.

futuriblernejan16

 

Recent Videos

Category: Presentations - english
Views: 3657
Category: Debate - danish
Views: 50

Featured Videos

Category: Presentations - english
Views: 147
Category: Artistic
Views: 128
JFBConnect not found. Please reinstall.

Community Login

Log in to comment and subscribe to newsletters and blogs.